Menu Close
Close
Menu Close
Close

Blog & News

Εργασιακά

Εργασία ανηλίκων όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ανήλικοι που έχουν συμπληρώσει το 15ο αλλά όχι το 16ο έτος της ηλικίας τους καθώς και ανήλικοι που φοιτούν σε γυμνάσια, λύκεια, και κάθε τύπου