Menu Close
Close
Menu Close
Close

Άδεια λόγω AIDS

Το σύνδρομο του AIDS είναι μία ανίατη ασθένεια του ανοσοποιητικού συστή­ματος του ανθρώπου. Παρουσιάζει μια περίοδο μακράς επώασης η οποία πρό­κειται από τους ιούς HIV H1V2. Είναι μεταδοτική και μεταδίδεται με σεξου­αλική επαφή, μετάγγιση αίματος ή με τη χρήση μολυσμένης βελόνας.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 EΓΣΣE 2004-2005 «εργαζόμενοι(-ες) με εξαρτημέ­νη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι(-ες) είναι φορείς ή πάσχουν από AIDS και έχουν κριθεί ικα­νοί προς εργασία, δικαιούνται από τη γνωστοποίηση στον εργοδότη, έως ένα (1) μή­να για κάθε ημερολογιακό έτος επιπλέον άδεια με αποδοχές».

Για τη λήψη της άδειας αυτής απαιτείται να συντρέχουν οι κάτωθι προϋπο­θέ­σεις:

α) Απασχόληση με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

β) Ο εργαζόμενος πρέπει να είναι είτε φορέας είτε να πάσχει από το σύνδρο­μο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS). Η άδεια χορηγείται προκειμέ­νου ο εργαζόμενος είτε ν’ ακολουθήσει θεραπευτική αγωγή για την αποκατά­σταση της υγείας του, σύμφωνα με τις υποδείξεις του θεράποντος ιατρού του, εφόσον είναι ασθενής, είτε ν’ ακολουθήσει προληπτική ιατρική αγωγή και να αποφεύγει την βαριά καταπόνηση του οργανισμού του, ώστε να μη νοσήσει.

γ) Γνωστοποίηση της ασθένειας στον εργοδότη. Η γνωστοποίηση αυτή πρέ­πει να γίνεται με την υποβολή ιατρικού πιστοποιητικού, το οποίο ν’ αναφέρει ότι ο εργαζόμενος είτε είναι φορέας είτε νοσεί από το σύνδρομο επίκτητης ανοσο­λογικής ανεπάρκειας (AIDS). Ο εργοδότης οφείλει να τηρεί εχεμύθεια ως προς τα στοιχεία που αφορούν τον ιατρικό φάκελο του εργαζόμενου.

Η διάταξη εφαρμόζεται στους νέους εργαζόμενους που έχουν υπηρεσία μέ­χρι τέσσερα χρόνια στον ίδιο εργοδότη, σύμφωνα με τη γραμματική της διατύ­πωση. Στο σημείο που αναφέρει ότι την προβλεπόμενη άδεια δικαιούνται όσοι εργαζόμενοι έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων ετών στον ίδιο εργοδότη, η διάταξη αυτή φαίνεται να είναι εσφαλμένα διατυπωμένη καθώς προφανώς ήθε­λε να θεσπίσει την τετραετή υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη όχι ως όριο αλλά ως προϋπόθεση για τη γένεση του δικαιώματος. Τίθεται επομένως το ζήτημα τι ισχύει ως προς τους εργαζομένους, οι οποίοι, ενώ πληρούν τις υπόλοιπες προϋ­πο­θέσεις της διάταξης, έχουν προϋπηρεσία άνω των τεσσάρων ετών. Η αρχή της ισότητας (Άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος) επιτάσσει τη χορήγηση της άδειας αυτής και στους εργαζομένους που έχουν συμπληρώσει τετραετή υπη­ρεσία στον ίδιο εργοδότη, δεδομένου ότι δεν υφίσταται λόγος, απτόμενος μάλι­στα του δημοσίου συμφέροντος, που να δικαιολογεί τον αποκλεισμό των εργα­ζομένων αυτών, όταν μάλιστα η αυξημένη προϋπηρεσία αποτελεί στοιχείο που δικαιολογεί ευνοϊκότερη και όχι δυσμενέστερη μεταχείριση.

Πρόκειται για άδεια με αποδοχές. Καταβάλλονται οι συνήθεις αποδοχές, τις οποίες θα ελάμβανε ο εργαζόμενος εάν απασχολείτο κανονικά στον εργοδότη κατά το χρονικό διάστημα που λαμβάνει την εν λόγω άδεια.

Η σχετική άδεια χορηγείται έως ένα μήνα για κάθε ημερολογιακό έτος επι­πλέον άδεια με αποδοχές, προκειμένου ο εργαζόμενος να ακολουθήσει είτε προληπτική είτε θεραπευτική αγωγή με υποδείξεις του θεράποντος ιατρού του. Η άδεια αυτή επιτρέπεται να χορηγείται και τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες και τη σύμφωνο γνώμη του ιατρού του, καθώς χορηγείται κυρίως για την απο­φυγή βαριάς καταπόνησης του οργανισμού του.

Τέλος σημειώνεται ότι ο εργοδότης οφείλει να τηρεί εχεμύθεια ως προς τα στοιχεία που αφορούν τον προσωπικό ιατρικό φάκελο του εργαζόμενου ασθενή.

Share this post :
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Latest Post