Menu Close
Close
Menu Close
Close

Blog & News

Καθαρά Δευτέρα: Για ποιους είναι εξαιρέσιμη αργία και ποιοι θα πληρωθούν με προσαύξηση 75%

Η Καθαρά Δευτέρα δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στη χώρα μας