Menu Close
Close
Menu Close
Close

Blog & News

Ασφαλιστικά

Τι ισχύει για το Εργατικό Ατύχημα και την Επαγγελματική ασθένεια

Ακριβής ορισμός του εργατικού ατυχήματος δεν υπάρχει στην ελληνική νομοθεσία για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Γενικά, στη νομολογία, ως εργατικό ατύχημα χαρακτηρίζεται

Ασφαλιστικά

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Πολλές διαφορετικές γνώμες υπάρχουν για την ορθή τοποθέτηση των οικοδομοτεχνικών ενσήμων στην ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ,την υποχρέωση υποβολών των εντύπων, το σύνολο των ασφαλιστικών κρατήσεων καθώς

Ασφαλιστικά

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 28/2023

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 28/2023Νέα κατάταξη, από 01.04.2023, σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβόμενων εργαζομένων με κυμαινόμενες αποδοχές για το έτος 2023, λόγω αύξησης του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου

Ασφαλιστικά

Διατακτικές σίτισης: Οι τέσσερις προϋποθέσεις για να μην υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές – Εγκύκλιος ΕΦΚΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικές εισφορές επί των διατακτικών σίτισης – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 145 του Κώδικα Ατομικού

Ασφαλιστικά

Τι ισχύει με την ασθένεια εργαζομένου

Άρθρα 657 και 658 ΑΚ Το άρθρο 657 του Αστικού Κώδικα (Π.Δ. 456/84, ΦΕΚ Α’ 164) ορίζει ότι: «Ο εργαζόμενος διατηρεί την αξίωση του για

Ασφαλιστικά

Τα νέα όρια των ημερήσιων μισθών και των τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων από 01.01.2023

Δημοσιεύθηκε από τον ΕΦΚΑ στις 15.02.2023 η εγκύκλιος 13/2023 βάσει της οποίας αναπροσαρμόζονται για το 2023 τα όρια των ημερήσιων μισθών και τεκμαρτών ημερομισθίων των