Menu Close
Close
Menu Close
Close

28η Οκτωβρίου Επίσημη Αργία

Φέτος, η αργία της 28ης Οκτωβρίου, συμπίπτει με ημέρα Σάββατο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ορισμένες ιδιαιτερότητες στην αντιμετώπισή της ως προς την απασχόληση και την αμοιβή των εργαζομένων την ημέρα αυτή.

Η 28η  Οκτωβρίου, είναι υποχρεωτική αργία (Ν. 4808/2021 άρθ. 60) Αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία των επιχειρήσεων κατά την ημέρα αυτή απαγορεύεται, εκτός κι αν ανήκουν σε αυτές που επιτρέπεται να λειτουργούν νόμιμα τις ημέρες των υποχρεωτικών αργιών και τις Κυριακές (κλινικές, ξενοδοχεία, ταβέρνες, ανθοπωλεία, κλπ).

Ποιες περιπτώσεις διακρίνουμε και τι ισχύει για την κάθε μία απ’ αυτές:

1. Μη απασχόληση των εργαζομένων

Όσοι απασχολούνται με πενθήμερο και αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν θα απασχοληθούν το Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2023 επειδή έχουν ρεπό και έχουν ήδη καλύψει το 40ωρο την εβδομάδα αυτή, θα πρέπει να λάβουν ένα ημερομίσθιο επιπλέον, χωρίς προσαύξηση. Αν δηλαδή λαμβάνουν κανονικά 6 ημερομίσθια (των 6 ωρών και 40 λεπτών) μια συνηθισμένη εβδομάδα, την εβδομάδα που συμπεριλαμβάνει την 28η Οκτωβρίου, θα πάρουν 7 ημερομίσθια, έστω κι αν δεν εργάστηκαν την ημέρα της αργίας της 28ης  Οκτωβρίου.

Επί συστήματος εξαήμερης απασχόλησης, όσοι εργαζόμενοι αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν απασχοληθούν το Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2023, θα λάβουν κανονικά το ημερομίσθιο τους, χωρίς προσαύξηση (6 ημερομίσθια συνολικά την εβδομάδα) ενώ οι αμειβόμενοι με μισθό δεν δικαιούνται άλλης αμοιβής πέραν του μισθού τους.

Οι αμειβόμενοι με μισθό που δεν θα απασχοληθούν  στις 28 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Σάββατο, λόγω συστήματος πενθήμερης εργασίας, δεν δικαιούνται να λάβουν τίποτα πέραν του μηνιαίου μισθού τους, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας.

2. Νόμιμη απασχόληση των εργαζομένων (σε επιχειρήσεις που δεν αργούν τις Κυριακές και επίσημες αργίες)

Οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο που θα απασχοληθούν το Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2023, θα λάβουν το ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ημερομίσθιο. (όχι στο πραγματικό εφόσον αυτό διαφέρει από το νόμιμο)

Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με μισθό και θα απασχοληθούν το Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2023, θα πάρουν προσαύξηση 75% υπολογιζόμενη στο νόμιμο ωρομίσθιό τους.

3. Μη νόμιμη απασχόληση των εργαζομένων (σε επιχειρήσεις που αργούν τις Κυριακές και επίσημες αργίες)

Στους εργαζόμενους που θα απασχοληθούν το Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2023 (παρανόμως), οφείλεται η επιπλέον αμοιβή για την ημέρα αυτή και η προσαύξηση του 75% επί των αντίστοιχων νόμιμων αποδοχών, πέραν των τυχόν διοικητικών κυρώσεων του εργοδότη, για παράβαση των διατάξεων για τη λειτουργία των επιχειρήσεων τις ημέρες των υποχρεωτικών αργιών.

Στις επιχειρήσεις που απαγορεύεται να λειτουργούν Κυριακές και αργίες, δεν πρέπει να προγραμματίζεται ρεπό την ημέρα αυτή.
Οι εργαζόμενοι οι οποίοι την ημέρα αυτή έχουν ρεπό, σύμφωνα με το ισχύον σταθερό πρόγραμμα εργασίας ή από την εφαρμογή κυκλικού συστήματος χορήγησης εβδομαδιαίας ανάπαυσης, δεν δικαιούνται συμπληρωματική ανάπαυση σε άλλη ημέρα.
Όσοι εργαζόμενοι δεν προσέλθουν στην εργασία τους, ενώ η επιχείρηση νόμιμα παραμένει ανοικτή το Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2023, δεν δικαιούνται  αποδοχές για την ημέρα αυτή.

Share this post :
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Latest Post