ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ-ΙΑΤΡΕΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ-ΙΑΤΡΕΙΑ

Οι επιχειρήσεις ιατρικών υπηρεσιών, εμπορίου φαρμακευτικών- παραφαρμακευτικών προϊόντων λόγω της υγειονομικής κρίσης, απασχολούν περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό και η ορθή απεικόνιση και διαχείρισή του καθίσταται μονόδρομος. Ρόλος μας, να συμβάλουμε στην απαίτηση των επιπλέον ασφαλιστικών ταμείων Τ.Α.Υ.Φ.Ε.- Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε και εφαρμογή των εγκύκλιών για γιατρούς και φαρμακοποιούς.