ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τους συμβούλους μας για την υποστήριξη σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα

Άμεση ενημέρωση των αλλαγών σε θέματα ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας

Υποστήριξη σε έλεγχο ασφαλιστικών ταμείων και διορθώσεις ΑΠΔ

Υποστήριξη σε θέματα αρχειοθέτησης ή άλλων εσωτερικών διαδικασιών που άπτονται σε θέματα μισθοδοσίας