Menu Close
Close
Menu Close
Close

Τα νέα όρια των ημερήσιων μισθών και των τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων από 01.01.2023

Δημοσιεύθηκε από τον ΕΦΚΑ στις 15.02.2023 η εγκύκλιος 13/2023 βάσει της οποίας αναπροσαρμόζονται για το 2023 τα όρια των ημερήσιων μισθών και τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων κατά 7,75% . Αφορούν εργαζόμενους στην εστίαση, πωλητές που αμείβονται με ποσοστά, εργαζόμενους σε κομμωτήρια κτλ. Δείτε παρακάτω όλες τις ειδικότητες και πως διαμορφώνονται τα τεκμαρτά ημερομίσθια 

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4β’, του άρθρου 37, του Α.Ν.1846/1951 (Φ.Ε.Κ. 179 Α’) όπως ισχύουν, μετά την αντικατάστασή της από την παράγραφο 4, του άρθρου 26, του ν. 2972/2001 (Φ.Ε.Κ. 291 Α’) και προβλέπουν ότι, τα όρια των ημερησίων μισθών και τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων αναπροσαρμόζονται κατά το ποσοστό της εκάστοτε χορηγούμενης αύξησης στις συντάξεις του τ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., με την εγκύκλιο 13/2023 του e-ΕΦΚΑ γνωστοποιούνται τα ισχύοντα, από 01.01.2023, νέα όρια των ημερησίων μισθών και τεκμαρτά ημερομίσθια (Τ.Η.) των ασφαλιστικών κλάσεων του e – Ε.Φ.Κ.Α., όπως αυτά διαμορφώθηκαν βάσει του ποσοστού αύξησης των συντάξεων του e – Ε.Φ.Κ.Α. κατά 7,75% (126331/28.12.2022 Κ.Υ.Α. – Φ.Ε.Κ. 6949 Β’) που ισχύει από την ίδια ημερομηνία, καθώς και την κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις, για το έτος 2023, των εργαζόμενων που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές.

1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΑΡΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ

ΑΠΟ 01.10.2008 ΕΩΣ 31.12.2022ΑΠΟ 01.01.2023
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣΑΣΦΑΛ. ΚΛΑΣΗΤ.Η.ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣΑΣΦΑΛ. ΚΛΑΣΗΤ.Η.
0,008,031η ΕΙΔΙΚΗ8,030,008,651η ΕΙΔΙΚΗ8,65
0,0011,7511,060,0012,6611,92
11,7613,9713,3012,6715,0514,33
13,9816,6315,9915,0617,9217,23
16,6419,5418,3717,9321,0519,79
19,5522,3521,2421,0624,0822,89
22,3625,2324,1124,0927,1925,98
25,2427,9326,7627,2030,0928,83
27,9430,3829,3930,1032,7331,67
30,3933,2132,1232,7435,7834,61
33,2235,6310η34,6935,7938,3910η37,38
35,6439,1611η37,1338,4042,1911η40,01
39,1742,4412η40,4542,2045,7312η43,58
42,4546,1813η44,0645,7449,7613η47,47
46,1949,7714η47,8249,7753,6314η51,53
Share this post :
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Latest Post