ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

Founder

Σας καλωσορίζω στην PAYCO, στην εξειδικευμένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών μισθοδοσίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις. Μετά από 14 χρόνια εμπειρίας και γνώσης αποφασίσαμε με τους συναργάτες μου να αξιοποιήσουμε την τεχνογνωσία και την αντίληψη που διαθέτουμε στην διαχείριση, την έκδοση και στο συμβουλευτικό κομμάτι της μισθοδοσίας. Στόχος μας είναι να ικανοποιήσουμε και τις ποιο απαιτητικές επιχειρήσεις δίνοντας τους λύσεις στα υπαρκτά προβλήματα τους.

Ξεκίνησα την καριέρα μου το 2009 στον τομέα της έκδοσης μισθοδοσίας, εμβάθυνα και εξειδικεύτηκα στην εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. Εργάστηκα ως εξειδικευμένος λογιστής ασφαλιστικών και εργασιακών θεμάτων σε μεγάλες λογιστικές εταιρείες καθώς παρείχα και τις υπηρεσίες μου ως σύμβουλος εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας σε εταιρίες διαφόρων κλάδων. Το πάθος και η αγάπη για αυτό που κάνω είχαν ως αποτέλεσμα την δημιουργία της PAYCO.