Menu Close
Close
Menu Close
Close

ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 40 ΩΡΩΝ

Με τον νέο εργασιακό νόμο 5053/2023 ορίζεται ότι ξεκάθαρα οι εργοδότες μπορούν να απασχολούν εργαζομένους ανω των 40 ωρών νομίμως.

Συγκεκριμένα με το άρθρο 25 του νόμου 5053/2023 οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις συνεχής λειτουργίας που εφαρμόζουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας μπορούν να απασχολούνται και έκτη ημέρα με προσαύξηση 40% . Η σύμβαση βέβαια του εργαζομένου δεν μεταβάλλεται κι έτσι δεν μπορεί να διεκδικήσει τα δικαιώματα του πάνω στην επιπλέον αμοιβή της έκτης ημέρας.

Επίσης στο άρθρο 26 του ίδιου νόμου 5053/2023 ορίζεται το ίδιο σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που δεν είναι εκ φύσεως συνεχούς λειτουργίας και εφαρμόζουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας .Δηλαδή εφαρμόζεται και σε επιχειρήσεις όπου λειτουργούν 24 ώρες ΔΕΥΤΕΡΑ μέχρι Σάββατο.

Όσον αφορά την παράλληλη απασχόληση για πρώτη φορά νομιμοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 9 Ν. 5053/2023 κι έτσι ο οποιοσδήποτε εργαζόμενος μπορεί παράλληλα να απασχοληθεί σε 2 εργοδότες την ίδια ημέρα νομίμως . Δεν επιτρέπεται να συνάπτονται συμφωνίες ή να τίθενται ρήτρες με τις οποίες ο εργαζόμενος απαγορεύεται να παρέχει εργασία σε άλλους εργοδότες εκτός του ωραρίου εργασίας που έχει συμφωνηθεί με συγκεκριμένο εργοδότη, εκτός αν δικαιολογούνται από αντικειμενικούς λόγους, όπως η υγεία και η ασφάλεια, η προστασία του επιχειρηματικού απορρήτου, η εργασία σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις ή η αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων. Συμφωνίες ή ρήτρες περί απαγόρευσης της παροχής εργασίας σε άλλους εργοδότες είναι άκυρες. Βέβαια πέρα από τον παραπάνω περιορισμό, υφίσταται κι ότι  θα πρέπει να μεσολαβεί η ημερήσια ανάπαυση 11 συνεχών  ωρών περίπτωση 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.14 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012.

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψιν την υποχρεωτική σύμβαση των επισιτιστικών και τουριστικών επιχειρήσεων η οποία είναι σε ισχύ από 12/06/2023 και υποχρεωτική για όλους τις επιχειρήσεις-εργαζόμενους από 17/06/2023 όπου η έκτη ημέρα σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις είναι καθόλα νόμιμη εφόσον είναι εποχική και υπάρχει  φόρτο εργασίας.

Γίνεται αντιληπτό ότι τα εργατικά και υπαλληλικά χέρια και μυαλά εκλείπουν στην χώρα μας . Έτσι δίνεται η δυνατότητα συμπλήρωσης του κενού τους είτε με παράλληλη απασχόληση είτε με  ανω των 40 ωρών νόμιμη απασχόληση .Το ερώτημα που γεννάται είναι κατά πόσο οι εργαζόμενοι θα είναι συγκεντρωμένοι ,ξεκούραστοι ώστε να αποδώσουν με μόνο κίνητρο μια επιπλέον αμοιβή.

Βέβαια  η χωρίς όρια νόμιμη εργασία για κανέναν εργαζόμενο δεν αποτελεί ευκαιρία να ζήσει το ΄΄ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΝΕΙΡΟ΄΄ το αντίστοιχο ΄΄ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΟΝΕΙΡΟ’’ σε μια εποχή δυσανάλογης αμοιβής και κόστους διαβίωσης.

Share this post :
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Latest Post