ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πάντα είχαν ιδιαιτερότητες ως προς την ορθή ασφάλιση των εργαζομένων τους στα διάφορα ασφαλιστικά κύρια και επικουρικά τους ταμεία (Ε.Τ.Α.Π.- Μ.Μ.Ε.,ΤΣΠΕΑΘ,Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.,Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.). Οι επιπλέον οι υποβολές Α.Κ.Α-Α.Κ.Ε. παύουν να είναι πονοκέφαλοι κι αποτελούν το μέσο μεταφοράς ασφαλιστικών πληροφοριών.