ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

Συνεργαζόμαστε με λογιστές-φοροτεχνικούς ώστε να εξυπηρετούμε το υπόλοιπο λογιστικό φάσμα της επιχείρησης σας και να καλύπτουμε ανάγκες που προκύπτουν μέσα σε ένα οικονομικό έτος. Η ορθή παρακολούθηση και αποστολή των εντύπων φορολογίας καθώς και των δεδομένων τους στην πλατφόρμα my data είναι μια υποχρέωση που διασφαλίζει την σωστή και εύρυθμη λειτουργία μιας υγειούς επιχείρησης.