ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο εμπορικός σύλλογος, με τη διαφοροποίηση του συνόλου των ωραρίων του για τις εμπορικές επιχειρήσεις και καταστήματα, προάγει το αίσθημα για συχνή μεταβολή ψηφιακών ωραρίων με μεταβαλλόμενο πρόγραμμα, κάνοντας καίρια την θέση μας ως προς την σωστή αντιμετώπιση τους με τις κατάλληλες συμβουλές μας. Επιπρόσθετα, η «θολή» υποχρεωτική εφαρμογή του επικουρικού ταμείου (πρωην Τ.Α.Π.Ι.Τ.) σε συγκεκριμένες περιοχές, κάνει τις επιχειρήσεις ευάλωτες σε ελέγχους του Ε.Φ.Κ.Α.(Ι.Κ.Α.), επιβάλλοντας τους αυστηρά πρόστιμα και τις νόμιμες προσαυξήσεις.