ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΕ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Πολλές φορές προκύπτουν κόντρες και αντιπαλότητες μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων με αποτέλεσμα την λύση της εκάστοτε εργασιακής σχέσης με βίαιο τρόπο, αναλαμβάνοντας χρέη ρυθμιστή – διαιτητή η επιθεώρηση εργασίας. Εμείς είμαστε εκεί να σας εκπροσωπήσουμε και να δώσουμε την καλύτερη δυνατή λύση.