ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργεία των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, λόγω των διαφόρων κλαδικών συμβάσεων και τον πακέτων κάλυψης με ή χωρίς επαγγελματικό κίνδυνο είναι δεδομένη. Είναι σημαντικό, το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο, οι άνθρωποι, να προστατεύονται και να τηρείται κατά γράμμα η εργασιακή και ασφαλιστική νομοθεσία.