Menu Close
Close
Menu Close
Close

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΑΠΟ 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023-ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Από την 1 Απριλίου 2023 θα ισχύσει η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 780,00 € και του κατώτατου ημερομισθίου στα 34,84 €.
Παραθέτουμε παρακάτω τις αλλαγές
ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΑΓΑΜΟΙ
0-3 ΕΤΗ 780,00 €
3-6 ΕΤΗ 858,00 €
6-9 ΕΤΗ 936,00 €
9&ΑΝΩ ΕΤΗ 1.014,00 €

ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ
0-3 ΕΤΗ 858,00 €
3-6 ΕΤΗ 936,00 €
6-9 ΕΤΗ 1.014,00 €
9&ΑΝΩ ΕΤΗ 1.092,00 €


ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΑΓΑΜΟΙ
0-3 ΕΤΗ 34,84 €
3-6 ΕΤΗ 36,58 €
6-9 ΕΤΗ 38,32 €
9-12 ΕΤΗ 40,07 €
12-15 ΕΤΗ 41,81 €
15-18 ΕΤΗ 43,55 €

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ
0-3 ΕΤΗ 38,32 €
3-6 ΕΤΗ 40,07 €
6-9 ΕΤΗ 41,81 €
9-12 ΕΤΗ 43,55 €
12-15 ΕΤΗ 45,29 €
15-18 ΕΤΗ 47,03 €
Το επίδομα προϋπηρεσίας, ανέρχεται σε ποσοστό 10% (780*10%=78) για κάθε τριετία και μέχρι τρεις τριετίες για τους υπαλλήλους και 5% (34.845%=1,74) για κάθε τριετία και μέχρι έξι τριετίες για τους εργατοτεχνίτες.
Οι προσαυξήσεις λόγω προϋπηρεσίας καταβάλλονται, για μεν τους εργατοτεχνίτες μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, για δε τους υπαλλήλους μετά τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας τους, για οποιαδήποτε ειδικότητα, σε οποιοδήποτε εργοδότη και ισχύουν μόνο για την υπηρεσία που έχει συμπληρωθεί μέχρι 14/2/2012, και αναστέλλεται σε κάθε περίπτωση στα επίπεδα αυτά, μέχρι η ανεργία να πέσει κάτω από 10%, όπως προβλέπεται στο Ν.4046/2012 και στην ΠΥΣ 6/2012.
Το επίδομα γάμου πρέπει να καταβάλλεται από τους εργοδότες που ανήκουν στις εργοδοτικές Οργανώσεις που συμβάλλονται στην σύναψη της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε..

Share this post :
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Latest Post